Stäng meny

Inkontinenslarm

ISO-Kod: 050903 Inkontinenslarm


Förskrivare:

Uroterapeut

Kriterier:

Barn och ungdomar med nattenures.

Egenavgift:

Ingen

Kommentar:

Förskrivning/behandling kan ske efter utredning.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803