Stäng meny

Peruker

ISO-Kod: 063003 Peruker


Förskrivare:

Läkare, sjuksköterska vid behandlande klinik.

Kriterier:

Person som efter sjukdom/skada har totalt/varaktigt håravfall eller håravfall på grund av behandling.

Egenavgift:

Ingen.

Kommentar:

Maximalt fyra syntethårsperuker eller en äktahårsperuk kan förskrivas per år till person med totalt/varaktigt håravfall.

Maximalt två syntethårsperuker kan förskrivas per år till person med håravfall på grund av behandling.

Hårersättning för vanlig typ av manligt håravfall samt åldersbetingat håravfall räknas som egenansvar.

Produkter för vård av hårersättningen räknas som egenansvar.

Hjälpmedel:

Endast av Regionen upphandlad frisör får anlitas vid utprovning och tillhandahållande av peruk.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803