Stäng meny

Stödstrumpor och kompressionsstrumpor för armar och ben och andra delar av kroppen (ben)

ISO-Kod: 040606 Stödstrumpor och kompressionsstrumpor för armar och ben och andra delar av kroppen (ben)


Förskrivare:

1. Läkare, distriktssköterska, sjuksköterska, fysioterapeut. Undersköterska hudmottagning.

2. Läkare, barnmorska.

Kriterier:

1. Person med bensvullnad eller risk för bensvullnad på grund av djup ventrombos, venös insufficiens, kroniska bensår eller hypostatiskt eksem.

2. Person som under graviditet har risk för djup ventrombos.

Egenavgift:

150 kr styck eller 300 kr per par.
Ingår i högkostnadsskyddet för hjälpmedel.

Kommentar:

Förskrivning kan ske efter medicinsk bedömning av läkare. Medicinsk bedömning upprepas vid behov.

Förskrivare ska ha genomgått Region Gotlands internutbildning gällande förskrivning av kompressionstrumpor.

Maximalt 4 par strumpor per år kan förskrivas.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803