Stäng meny

3. Upprätthålla och förbättra fysiska funktioner

Upprätthålla och förbättra fysiska funktioner

Trappsteget innefattar de hjälpmedel som upprätthåller och förbättrar fysiska funktioner som:
- balans
- rörelse
- styrka

Region Gotland har dessa hjälpmedel för att upprätthålla och förbättra fysiska funktioner

Hjälpmedel vid inkontinens

Hjälpmedel för rörelse, styrke- och balansförmåga

Egenansvar

Vissa produkter som kan kompensera för funktionsnedsättning betraktas som egenansvar.

Eget färgval betraktas som egenansvar.

Produkter för att upprätthålla och förbättra fysiska funktioner är exempelvis:
- Fotriktiga skor
- Mjuk ortos som inte kräver individuell anpassning t.ex. mjuk halskrage, sacroiliacabälte
- Motions-/träningscykel
- Träningsredskap

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803