Stäng meny

Postischer och toupéer

ISO-Kod: 063006 Postischer och toupéer


Förskrivare:

Läkare, sjuksköterska vid behandlande klinik.

Kriterier:

Person som efter sjukdom/skada har totalt/varaktigt håravfall eller håravfall på grund av behandling.

Egenavgift:

Ingen.

Kommentar:

Hårersättning för vanlig typ av manligt håravfall samt åldersbetingat håravfall räknas som egenansvar.

Produkter för vård av hårersättningen räknas som egenansvar.

Hjälpmedel:

Endast av Regionen upphandlad frisör får anlitas vid utprovning och tillhandahållande av postischer och toupéer.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803