Stäng meny

Respiratorer (BIPAP)

ISO-Kod: 040312 Respiratorer (BIPAP)

 

Apparater för att hjälpa en person med andningssvårigheter att andas genom näsan, munnen eller genom ett framopererat hål i luftstrupen (trakeostomi).

Här ingår t.ex. ventilatorer och respiratorer som filtrerar och/eller renar inandningsluften, Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) och Bilevel Positive Airway Pressure (BIPAP).


Förskrivare:

Barn/ungdom till och med 19 år: Läkare Barn- och ungdomsmedicinmottagningen.
Vuxna från och med 20 år: Läkare Infektions- och lungmottagningen.

Kriterier:

Person med oförmåga att upprätthålla normala blodgaser och som har behov av andningsstöd del av dygn, framförallt nattetid.

Egenavgift:

100 kronor per månad.
Ingår i högkostnadsskyddet för hjälpmedel.

Användarens ansvar:

Att vara väl införstådd med apparatens funktion och skötsel, rengöringsrutiner av tillbehörsutrustning samt risker vid felaktig användning.

Hjälpmedel:

För aktuellt sortiment kontakta Barn- och ungdomsmedicinmottagningen eller Infektions- och lungmottagningen.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803