Stäng meny

Blodanalysmateriel

ISO-Kod: 042412 Blodanalysmateriel

 

Här ingår t.ex. materiel för mätning av blodsocker


Förskrivare:

Läkare, diabetessköterska och distriktssköterska.

Kriterier:

Person med diabetes som har behov av att mäta sitt blodsocker så som insulinbehandling och riktad blodsockermätning vid speciella situationer.

Egenavgift:

Ingen.

Kommentar:

Talande blodsockermätare kan förskrivas till gravt synskadad person som behöver kontrollera blodsockret av medicinska skäl.

Hjälpmedel:

För aktuellt sortiment kontakta diabetesmottagningen eller diabetessköterska på vårdcentral.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803