Stäng meny

3. ADL för att delta i samhällslivet

Allmän information

Med detta menas personlig och instrumentell ADL för att utöva sitt samhällsansvar, att hälsa på närstående.
Tex:
-att förstå hur och veta när en aktivitet ska utföras
- att strukturera vardagen
- att tolka klockan och ha tidsuppfattning
- att planera, organisera och komma ihåg

Region Gotland har dessa hjälpmedel för att delta i samhällslivet

Hjälpmedel vid kognitiv funktionsnedsättning

Hjälpmedel vid inkontinens

Hjälpmedel vid rörelsenedsättning

Hjälpmedel vid synnedsättning

Egenansvar

Vissa produkter som kan kompensera för funktionsnedsättning betraktas som egenansvar.

Eget färgval betraktas som egenansvar.

Produkter för att utöva sitt samhällsansvar, delta i samhällslivet, hälsa på närstående och för att ta del av kultur- och fritidsaktiviteter i hemmet är exempelvis:
- fotriktiga skor, enkla inlägg
- halkskydd/ broddar
- idrottsortoser
- mjuk ortos som inte kräver individuell anpassning
- shoppingvagn på hjul
- skötselprodukter för glasögon
- solglasögon, solskärm
- specialhjälpmedel för fritid- och idrottsaktiviteter
- toalettstolsförhöjning

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803