Stäng meny

1. Personlig ADL i hemmet

Allmän information

Med detta menas, aktiviteter i dagliga livet som tillgodoser grundläggande personliga behov i hemmet och omfattar följande aktiviteter:

- att äta och dricka
- att klä på och av sig
- att göra toalettbesök och använda inkontinenshjälpmedel
- att sköta sin personliga hygien, vilket innebär att tvätta kroppen och håret samt att torka sig
- att sköta sin övriga kroppsvård, vilket innebär att sköta om och vårda sitt yttre såsom kamma sig, borsta tänderna och raka sig.
- att förstå hur och veta när en aktivitet ska utföras
- att strukturera vardagen
- att tolka klockan och ha tidsuppfattning
- att planera, organisera och komma ihåg

Region Gotland har dessa hjälpmedel för personlig ADL i hemmet

Hjälpmedel vid inkontinens

Hjälpmedel vid kognitiv funktionsnedsättning

Ortopedtekniska hjälpmedel

Hjälpmedel vid rörelsenedsättning

Hjälpmedel vid synnedsättning

Egenansvar

Vissa produkter som kan kompensera för funktionsnedsättning betraktas som egenansvar.

Eget färgval betraktas som egenansvar.

Exempel på produkter för personlig ADL i hemmet är:
-Antihalkunderlägg
-Anpassade bestick, glas, muggar och tallrikar
-Armbandsur och bordsklocka med syntestiskt tal
-Eltandborste
-Fotpall/istegspall
-Greppförstoring
-Griptänger
-Knappknäppare
-Medicindosett
-Mobiltelefon/smartphone
-Pappersalmanacka/kalender
-Sakletare
-Skötselprodukter för glasögon
-Spegel med förstoring
-Strumppådragare
-Tyngdtäcke
-Urinuppsamlingskärl
-Whiteboard

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803