Stäng meny

Dilatationskatetrar

ISO-Kod: 092490 Dilatationskatetrar


Förskrivare:

Urologisjuksköterska, uroterapeut

Kriterier:

Person med urinrörsförträngning.

Egenavgift:

Ingen.

Kommentar:

Läkarordination krävs inför behandlingsstart. Planerad uppföljning skall finnas.

Förskrivning sker för 3 månaders förbrukning i taget.t

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803