Stäng meny

Icke-kroppsburna underlägg för att skydda stol eller sängkläder, engångsbruk

ISO-Kod: 093042 Icke-kroppsburna underlägg för att skydda stol eller sängkläder, engångsbruk


Förskrivare:

Distriktssköterska, sjuksköterska, uroterapeut

Förskrivare skall ha godkänd kompetens enligt Region Gotlands uppdragsbeskrivning gällande blås- och tarmfunktionsstörningar.

Kriterier:

Person som har fortlöpande behov av hjälpmedel för urin och/eller avföringsläckage vilket utgör ett socialt hinder och hygieniskt problem.

Egenavgift:

Ingen.

Kommentar:

Förskrivning av icke kroppsburna inkontinensskydd kan ske som komplement till annat skydd vid speciella behov och då ett väl anpassat inkontinensskydd med rätt fixering inte är tillräckligt för att skydda säng eller dyna.

Förskrivning sker för 3 månaders förbrukning i taget.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803