Stäng meny

Inlägg för barn, engångsbruk

ISO-Kod: 093012 Inlägg för barn, engångsbruk


Förskrivare:

Uroterapeut

Kriterier:

Barn under 3 år:
Barn med speciella behov på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom. Förskrivning kan ske för den mängd som överstiger normalbehovet cirka 5 byten/dygn, till exempel om barnets behov är 10 blöjor/dygn kan förskrivning ske för 5 blöjbyten/dygn.

Barn 3 år och ungdomar till och med 19 år:
Barn med speciella behov på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom. Förskrivning som täcker dygnsbehovet kan ske efter utredning och bedömning av uroterapeut.

Egenavgift:

Ingen.

Kommentar:

Förskrivning av blöjor/inkontinenshjälpmedel kan ske efter individuell utredning av bakomliggande orsaker och bedömning av behov. Hjälpmedlet skall i möjligaste mån anpassas till resultat av objektiv läckagemätning. Innan en utredning/bedömning utförts kan inte en förskrivning genomföras.

Ny bedömning med läckagemätning måste genomföras om behovet förändrats.

Förskrivning sker för 3 månaders förbrukning i taget.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803