Stäng meny

Skulderortos

ISO-Kod: 060621 Skulderortos

 

Hjälpmedel som omfattar skulderleden


Förskrivare:

Läkare, fysioterapeut.

Kriterier:

Person med behov av smärtlindring, fixation eller korrigering av en nedsatt eller förlorad funktion i skulderleden för att möjliggöra personlig ADL i hemmet.

Egenavgift:

Faktisk kostnad, dock max 300 kr/st.
Ingår i högkostnadsskyddet för hjälpmedel.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803