Stäng meny

Produkter som liknar underkläder, engångsbruk

ISO-Kod: 093024 Produkter som liknar underkläder, engångsbruk


Förskrivare:

Distriktssköterska, sjuksköterska, uroterapeut


Förskrivare skall ha godkänd kompetens enligt Region Gotlands uppdragsbeskrivning gällande blås- och tarmfunktionsstörningar.

Kriterier:

Person som har fortlöpande behov av hjälpmedel för urin och/eller avföringsläckage vilket utgör ett socialt hinder och hygieniskt problem.

Egenavgift:

Förskrivning av allt-i-ett byxa i första hand till personer som inte själva kan hantera andra skydd och då man vill värna om personens självständighet.

Förskrivning kan ske först efter att en individuell utredning av bakomliggande orsaker och bedömning av behov genomförts. Hjälpmedlet skall anpassas till resultat av objektiv läckagemätning. I första hand skall behandling erbjudas.

Ny bedömning med läckagemätning måste genomföras om behovet förändrats.

Förskrivning sker för 3 månaders förbrukning i taget.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803