Stäng meny

Urindroppsamlare för män

ISO-Kod: 092409 Urindroppsamlare för män


Förskrivare:

Distriktssköterska, sjuksköterska, uroterapeut

Kriterier:

Person som har fortlöpande behov av hjälpmedel för urininkontinens som utgör ett socialt hinder och hygieniskt problem.

Egenavgift:

Ingen.

Kommentar:

Förskrivning kan ske först efter att en individuell utredning av bakomliggande orsaker och bedömning av behov genomförts. Hjälpmedlet skall anpassas till resultat av objektiv läckagemätning och mått. I första hand skall behandling erbjudas.

Ny bedömning med läckagemätning måste genomföras om behovet förändrats.

Förskrivning sker för 3 månaders förbrukning i taget.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803