Stäng meny

Personvågar

ISO-Kod: 042427 Personvågar


Förskrivare:

Synpedagog i samråd med läkare.

Kriterier:

Person med synnedsättning som inte kan avläsa vanlig personvåg och som av medicinska skäl måste kontrollera sin kroppsvikt.

Egenavgift:

Ingen.

Användarens ansvar:

Ombesörja och bekosta byte av batterier.

Kommentar:

Avser personvåg med auditiv avläsning.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803