Stäng meny

Glas, linser och linssystem som förstorar

ISO-Kod: 220309 Glas, linser och linssystem som förstorar

 

Hjälpmedel som förstorar bilden av ett föremål. Här ingår t.ex. linser med eller utan inbyggd belysning.


Förskrivare:

Optiker på Syncentralen, synpedagog

Kriterier:

Person med synnedsättning som har behov av ökad förstoring och kontrast för att läsa och skriva.

Egenavgift:

Ingen.

Användarens ansvar:

Ombesörja och bekosta byte av batterier.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803