Stäng meny

4. ADL för att utföra fritt valda aktiviteter

Allmän information

 Trappsteget avser fritt valda aktiviteter i dagliga livet samt när du vistas i bostad där du inte är mantalsskriven.

Avgränsning

Hjälpmedel som behövs för att utöva sport, motion och/eller hobby eller för att vistas i bostad där du inte är mantalsskriven tillhandahålls inte av Region Gotland utan är egenansvar. Undantag kan ges för barn gällande hjälpmedel för lek och utveckling.

Egenansvar

Produkter för att utöva fritt valda aktiviteter, exempelvis:
-fotriktiga skor, enkla inlägg
-idrottsortoser
-mjuk ortos som inte kräver individuell anpassning
-shoppingvagn på hjul
-solglasögon, solskärm
-specialhjälpmedel för fritid- och idrottsaktiviteter

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803