Stäng meny

Intermittenta katetrar som förs in genom urinröret

ISO-Kod: 092406 Intermittenta katetrar som förs in genom urinröret


Förskrivare:

1. Distriktssköterska, sjuksköterska, uroterapeut

2. Urologisjuksköterska, uroterapeut

Förskrivare skall ha godkänd kompetens enligt Region Gotlands uppdragsbeskrivning gällande blås- och tarmfunktionsstörningar.

Kriterier:

1. Person med urinretention eller ofullständig blåstömning.

2. Person med urinretention eller ofullständig blåstömning som har behov av specialtappningskateter.

Egenavgift:

Ingen.

Kommentar:

Introduktion av ren intermittent kateterisering (RIK) skall ske av uroterapeut eller urologisjuksköterska efter läkarordination. Planerad uppföljning vid RIK behandling skall finnas.

Förskrivning sker för 3 månaders förbrukning i taget.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803