Stäng meny

Bokstavs- och symbolsatser/tavlor

ISO-Kod: 222103 Bokstavs- och symbolsatser/tavlor


Hjälpmedel för närkommunikation i de fall tal inte är möjligt eller svårt. Här ingår t.ex. bokstäver, symboler, ikonsatser och ikonbrädor


Förskrivare:

Arbetsterapeut, specialpedagog på Got-IT resurscenter.

Kriterier:

Person med kognitiv funktionsnedsättning som är i behov av bilder/symboler för att kunna strukturera och förstå vardagen.

Egenavgift:

Ingen.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803