Stäng meny

Inlägg utan vätsketät baksida, engångsbruk

ISO-Kod: 093030 Inlägg utan vätsketät baksida, engångsbruk


Förskrivare:

Distriktssköterska, sjuksköterska, uroterapeut

Förskrivare skall ha godkänd kompetens enligt Region Gotlands uppdragsbeskrivning gällande blås- och tarmfunktionsstörningar.

Kriterier:

Person som har fortlöpande behov av hjälpmedel för urin och/eller avföringsläckage vilket utgör ett socialt hinder och hygieniskt problem.

Egenavgift:

Ingen.

Kommentar:

Förskrivning av engångs inkontinensskydd utan spärrskikt kan ske som förstärkning och komplement till annat skydd då ingen annan lösning är möjlig.

Förskrivning kan ske först efter att en individuell utredning av bakomliggande orsaker och bedömning av behov genomförts. Hjälpmedlet skall anpassas till resultat av objektiv läckagemätning. I första hand skall behandling erbjudas.

Ny bedömning med läckagemätning måste genomföras om behovet förändrats.

Förskrivning sker för 3 månaders förbrukning i taget.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803