Stäng meny

Ur och klockor (kognition)

ISO-Kod: 222803 Ur och klockor (kognition)


Hjälpmedel som mäter, visar och talar om vad klockan är. Här ingår t.ex. bärbara och stationära hjälpmedel, timers och hjälpmedel med eller utan larmfunktion


Förskrivare:

Arbetsterapeut

Kriterier:

Person med kognitiv funktionsnedsättning som medför nedsatt tidsuppfattning och/eller nedsatt förmåga att tolka klockan.

Egenavgift:

Ingen.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803