Stäng meny

Läs- och arbetsbelysningar

ISO-Kod: 180606 Läs- och arbetsbelysningar


Förskrivare:

Optiker på Syncentralen, synpedagog

Kriterier:

Person med svår synnedsättning som har ett läsavstånd på mindre än 20 cm eller starkt begränsat synfält.

Egenavgift:

Ingen.

Användarens ansvar:

Ombesörja och bekosta byte av lysrör och glimtändare.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803