Stäng meny

Inlägg för avföring, engångsbruk

ISO-Kod: 093033 Inlägg för avföring, engångsbruk


Förskrivare:

Distriktssköterska, sjuksköterska, uroterapeut

Förskrivare skall ha godkänd kompetens enligt Region Gotlands uppdragsbeskrivning gällande blås- och tarmfunktionsstörningar.

Kriterier:

Person som har fortlöpande behov av hjälpmedel för urin och/eller avföringsläckage vilket utgör ett socialt hinder och hygieniskt problem.

Egenavgift:

Ingen.

Kommentar:

Förskrivning kan ske först efter att en individuell utredning av bakomliggande orsaker och bedömning av behov genomförts. I första hand skall behandling erbjudas.

Förskrivning sker för 3 månaders förbrukning i taget.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803