Stäng meny

Kalendrar och tidtabeller

ISO-Kod: 222806 Kalendrar och tidtabeller (kognition)


Hjälpmedel som tillhandahåller kalenderinformation, med eller utan funktioner för information om planerade aktiviteter eller sekvenser relaterade till specifik tid för att hantera tid i det dagliga livet. Här ingår t.ex. särskilda kalenderprogramvaror.


Förskrivare:

Arbetsterapeut i samråd med arbetsterapeut på Got-IT Resurscenter.

Kriterier:

Person med kognitiv funktionsnedsättning som medför svårigheter att planera, organisera och komma ihåg.

Egenavgift:

Ingen.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803