Stäng meny

Kroppstermometrar

ISO-Kod: 042424 Kroppstermometrar


Förskrivare:

Synpedagog

Kriterier:

Person med synnedsättning som inte kan avläsa vanlig kroppstermometer.

Egenavgift:

Ingen.

Kommentar:

Avser kroppstermometer med auditiv avläsning.


Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803