Stäng meny

Övre extremitetsortoser

ISO-Kod: 0606 Övre extremitetsortoser


Förskrivare:

Arbetsterapeut, fysioterapeut

Kriterier:

Person med nedsatt handfunktion i behov av smärtlindring, fixation och/eller korrigering.

Egenavgift:

Faktisk kostnad, dock max 300 kr/st.
Ingår i högkostnadsskyddet för hjälpmedel.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803