Stäng meny

Icke kroppsburna absorberande skydd vid urin- och avföringsinkontinens, engångs

ISO-Kod: 093042 Icke kroppsburna absorberande skydd vid urin- och avföringsinkontinens, engångs


Förskrivare:

Distriktssköterska, sjuksköterska, uroterapeut.

Förskrivare skall ha godkänd kompetens enligt Region Gotlands uppdragsbeskrivning gällande blås- och tarmfunktionsstörningar.

Kriterier:

Person som har fortlöpande behov av hjälpmedel för urin och/eller avföringsläckage vilket utgör ett socialt hinder och hygieniskt problem.

Egenavgift:

Ingen.

Kommentar:

Förskrivning av icke kroppsburna inkontinensskydd kan ske som komplement till annat skydd vid speciella behov och då ett väl anpassat inkontinensskydd med rätt fixering inte är tillräckligt för att skydda säng eller dyna.

Förskrivning sker för 3 månaders förbrukning i taget.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803