Stäng meny

Almanackor, kalendrar och planeringssystem (kognition)

ISO-Kod: 222715 Almanackor, kalendrar och planeringssystem (kognition)

 

Hjälpmedel för att lagra och organisera data över planerade aktiviteter. Här ingår t.ex. speciella kalenderprogramvaror


Förskrivare:

Arbetsterapeut i samråd med arbetsterapeut på Got-IT Resurscenter.

Kriterier:

Person med kognitiv funktionsnedsättning som medför svårigheter att planera, organisera och komma ihåg.

Egenavgift:

Ingen.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803