Stäng meny

Selektiv ultraviolett fototerapi (SUP) och ultraviolett B (UVB) ljuslampor

ISO-Kod: 040906 Selektiv ultraviolett fototerapi (SUP) och ultraviolett B (UVB) ljuslampor


Förskrivare:

Läkare hudmottagningen.

Kriterier:

Person med hudsjukdom som medför påtagliga problem i det dagliga livet och där UVB-behandling förväntas ge förbättring.

Egenavgift:

Ingen.

Användarens ansvar:

Dokumentera behandlingstiden med ljuslampan i hemmet.

Kommentar:

Förstagångsförskrivning gäller i tre månader. Lånetiden uppgår till ca 8 veckor.

Hjälpmedel:

För aktuellt sortiment kontakta hudmottagningen.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803