Stäng meny

Oxygenutrustningar

ISO-Kod: 040318 Oxygenutrustningar

 

Hjälpmedel för att ge koncentrerad syrgas som inandas genom näsan och/eller munnen. Här ingår t.ex. utrustningar som koncentrerar syret från den omgivande luften.


Förskrivare:

Läkare Infektions- och lungmottagningen.

Kriterier:

Person med nedsatt syremättnad och/eller symtomlindring av syrgastillförsel.

Egenavgift:

Ingen.

Användarens ansvar:

Att vara väl införstådd med apparatens funktion och skötsel, rengöringsrutiner av tillbehörsutrustning samt risker vid felaktig användning och rökning.

Hjälpmedel:

För aktuellt sortiment kontakta Infektions- och lungmottagningen.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803