Stäng meny

Ortopediska skor för att reducera och/eller fördela tryck på vävnader

ISO-Kod: 063330 Ortopediska skor för att reducera och/eller fördela tryck på vävnader


Förskrivare:

Läkare, fysioterapeut habiliteringen.

Kriterier:

Person med funktionsnedsättning som har eller riskerar att få sår.

Egenavgift:

500 kr styck eller 1000 kr per par.
Ingår ej i högkostnadsskyddet för hjälpmedel.

Kommentar:

Maximalt två par skor per år.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803