Stäng meny

Hjälpmedel för trycksårsprevention vid liggande

ISO-Kod: 043306 Hjälpmedel för trycksårsprevention vid liggande


Förskrivare:

Distriktssköterska/sjuksköterska i hemsjukvård.
Distriktssköterska/sjuksköterska i palliativa teamet.
Distriktssköterska i primärvård.

Kriterier:

Person med funktionsnedsättning som har eller riskerar att få trycksår.

Egenavgift:

Ingen.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803