Stäng meny

Utrustning för att spela in och återge ljud

ISO-Kod: 221803 Utrustning för att spela in och återge ljud


Förskrivare:

Synpedagog.

Kriterier:

Person med synnedsättning som inte kan tillgodogöra sig text och/eller skriva.

Egenavgift:

Ingen.

Hjälpmedelslistan:

För aktuellt sortiment kontakta Syncentralen.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803