Stäng meny

Läsmaskin

ISO-Kod: 223021 Läsmaskin

 

Hjälpmedel som läser och överför skriven text till ett alternativt kommunikationssystem som kan vara visuellt läsbart, hörbart och/eller taktilt.


Förskrivare:

Synpedagog.

Kriterier:

Person med synnedsättning som har behov av hög förstoring, god kontrast och/eller talåtergivning.

Egenavgift:

Ingen.

Användarens ansvar:

Användaren rekomenderas att se över sitt försäkringsskydd.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803