Stäng meny

Hörapparater som används tillsammans med implantat

ISO-Kod: 220621 Hörapparater som används tillsammans med implantat

 

Hjälpmedel som understöder hörandet genom att stimulera implanterade mottagare placerade i t.ex. innerörat.


För COCHLEÄRT IMPLANTAT (CI)

Förskrivare:

Läkare vid CI-klinik.

Kriterier:

Person med mycket svår hörselnedsättning eller dövhet.

Användarens ansvar:

Användaren bör se över sitt försäkringsskydd i händelse av förslust av CI-processor. CI-processorn repareras kosdnadsfritt, men vid skada på processorn genom oaktsamhet kan patienten bli ersättningsskyldig för reparationskostnaden.


Anvandare från och med 20 år får på egen hand ombesörja och bekosta byte av batterier och andra tillbehör.


För BENFÖRANKRAD HÖRAPPARAT (BAHA)

Förskrivare:

Audionom.

Kriterier:

Person med hörselnedsättning som inte kan eller bör använda konventionella hörapparater exempelvis personer med kronisk mellanöreinflammation eller atresier (missbildningar).

Användarens ansvar:

Användaren bör se över sitt försäkringsskydd i händelse av förslust av ljudprocessor. Ljudprocessorn repareras kosdnadsfritt, men vid skada på processorn genom oaktsamhet kan patienten bli ersättningsskyldig för reparationskostnaden.


Anvandare från och med 20 år får på egen hand ombesörja och bekosta byte av batterier och andra tillbehör.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803