Stäng meny

Speciella programvaror för presentation

ISO-Kod: 223912 Speciella programvaror för presentation

 

Här ingår t.ex. programvara som förstorar texten och grafiken som visas på en bildskärm, programvara som läser av bildskärmen och omvandlar den till tal (skärmläsare).


Förskrivare:

  1. Synpedagog Got-IT Resurscenter.
  2. Logoped

Kriterier:

  1. Person med synnedsättning som har betydande svårigheter att läsa av normal bildskärm. Personen ska kunna hantera tangentbordets funktioner eller med anpassning.
  2. Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att läsa och/eller stava.

Egenavgift:

Ingen.

Kommentar:

När en person är inskriven i pedagogisk verksamhet har verksamheten ansvaret att tillhandahålla hjälpmedel som person med läs- och skrivsvårigheter har behov av för att utföra uppgifter inom den pedagogiska verksamheten.

Användarens ansvar:

Att inte installera andra programvaror som stör specialprogrammen.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803