Stäng meny

Alternativa inmatningsenheter (Syn)

ISO-Kod: 223612 Alternativa inmatningsenheter 

 

Här ingår t.ex. optiska skanners, taligenkännande enheter, styrplattor, datahandskar och dator-hjärna gränssnitt


Förskrivare:

Synpedagog Got-IT Resurscenter.

Kriterier:

Person med synnedsättning som medför svårigheter att tillgodogöra sig tryckt text med annat hjälpmedel eller anpassning.

Egenavgift:

Ingen.

Användarens ansvar:

Ombesörja och bekosta byte av batterier.

Hjälpmedelslistan:

För aktuellt sortiment kontakta Syncentralen.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803