Stäng meny

Stativ

ISO-Kod: 241812 Stativ

 

Fristående hjälpmedel för att hålla ett föremål i ett stadigt läge


Förskrivare:

Arbetsterapeut, logoped.

Kriterier:

Person med funktionsnedsättning som har behov av att ett hjälpmedel fixeras i ett stadigt läge.

Egenavgift:

Ingen.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803