Stäng meny

Glas, linser och linssystem som förstorar

ISO-Kod: 220309 Glas, linser och linssystem som förstorar

 

Hjälpmedel som förstorar bilden av ett föremål. Här ingår t.ex. linser med eller utan inbyggd belysning


Förskrivare:

Optiker Syncentralen. Synpedagog.

Kriterier:

Person med synnedsättning som har behov av ökad förstoring och kontrast.

Egenavgift:

Ingen.

Kommentar:

Text

Användarens ansvar:

Ombesörja och bekosta byte av batterier.

Hjälpmedelslistan:

För aktuellt sortiment kontakta Syncentralen.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803