Stäng meny

Bakom-örat-apparater

ISO-Kod: 220615 Bakom-örat-apparater


Förskrivare:

Audionom.

Kriterier:

Person med hörselnedsättning som medför kommunikationssvårigheter och svårigheter att uppfatta annan viktig information. Gäller personer med tonmedelvärde (TMV 4) > 30 dB på sämsta örat.

Bidrag:

Upp till 3000 kr/öra.

Användarens ansvar:

Vid eventuellt borttappade/förstörda/stulna hörapparater som inte är äldre än fem år blir personen ersättningsskyldig. Hörapparater repareras kostnadsfritt, men vid skada på hörapparat genom oaktsamhet kan man bli ersättningsskyldig för reparationskostnaden.

För användare från och med 18 år, ombesörja och bekosta byte av batterier och andra tillbehör.

Hjälpmedelslistan:

För aktuellt sortiment kontakta Hörcentralen.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803