Stäng meny

Transmissionssystem via radio

ISO-Kod: 221824 Transmissionssystem via radio

 

System för att ta emot och/eller sända ljud via högfrekventa radiovågor. Här ingår t.ex. system, sändare och mottagare för lokal envägskommunikation.


Förskrivare:

Audionom

Kriterier:

Person med svår hörselnedsättning eller syn-och hörselnedsättning i kombination, som medför kommunikationssvårigheter och svårigheter att uppfatta annan viktig information och där enbart hörapparater inte räcker till.

Egenavgift:

Ingen.

Användarens ansvar:

För användare från och med 18 år, ombesörja och bekosta byte av batterier och andra tillbehör.

Kommentar:

Förskrivning kan ske när audionom gjort en optimal hörapparatanpassning, men personen har ändå stora svårigheter att höra i lugn miljö och/eller i mindre grupper.

Hjälpmedel:

För aktuellt sortiment, kontakta hörcentralen.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803