Stäng meny

Hjälpmedel för att positionera skärmpekare och för att välja objekt på bildskärmen

ISO-Kod: 223621 Hjälpmedel för att positionera skärmpekare och för att välja objekt på bildskärmen


Förskrivare:

1. Arbetsterapeut

2. Arbetsterapeut. Specialpedagog Got-IT Resurscenter.

Kriterier:

1. Person med motorisk funktionsnedsättning som medför betydande svårigheter använda datorns standardmus.

2. Person med kognitiv funktionsnedsättning som medför betydande svårigheter använda datorns standardmus

Egenavgift:

Ingen.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803