Stäng meny

Spinala ortoser

ISO-Kod: 0603 Spinala ortoser

 

Här ingår: Trepunktskorsetter, fasta halskragar (060309, 060318).


Förskrivare:

Läkare, fysioterapeut ortopedmottagningen.

Kriterier:

Person med behov av fixation av en nedsatt eller förlorad funktion i hals, rygg eller bål.

Egenavgift:

Faktisk kostnad, dock max 300 kr/st.
Ingår i högkostnadsskyddet för hjälpmedel.

Hjälpmedel:

För aktuellt sortiment kontakta Ortopedkliniken Visby lasarett.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803