Stäng meny

Kommunikationsförstärkare

ISO-Kod: 222106 Kommunikationsförstärkare

 

Hjälpmedel för att förstärka röstvolymen från en eller flera personer


Förskrivare:

Audionom.

Kriterier:

Person med hörselnedsättning som medför kommunikationssvårigheter och svårigheter att uppfatta annan viktig information men som av olika skäl ej kan använda hörapparat. Gäller personer med tonmedelvärde (TMV 4) > 30 dB på bästa örat.

Egenavgift:

Ingen.

Kommentar:

Text

Användarens ansvar:

Ombesörja och bekosta byte av batterier och andra tillbehör.

Hjälpmedelslistan:

För aktuellt sortiment kontakta Hörcentralen.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803