Stäng meny

I-örat-apparater

ISO-Kod: 220612 I-örat-apparater

 

Hjälpmedel som bärs i örat och som förstärker ljud. Här ingår t.ex. kanalapparater.


Förskrivare:

Audionom.

Kriterier:

Person med hörselnedsättning som medför kommunikationssvårigheter och svårigheter att uppfatta annan viktig information. Gäller personer med tonmedelvärde (TMV 4) > 30 dB på sämsta örat.

Bidrag:

Upp till 3000 kr/öra

Användarens ansvar:

Vid eventuellt borttappade/förstörda/stulna hörapparater som inte är äldre än fem år blir personen ersättningsskyldig. Hörapparater repareras kostnadsfritt, men vid skada på hörapparat genom oaktsamhet kan man bli ersättningsskyldig för reparationskostnaden.

För användare från och med 18 år, ombesörja och bekosta byte av batterier och andra tillbehör.

Hjälpmedelslistan:

För aktuellt sortiment, kontakta Hörcentralen.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803