Stäng meny

Alternativa inmatningsenheter

ISO-Kod: 223612 Alternativa inmatningsenheter

 

Här ingår t.ex. optiska skanners, taligenkännande enheter, styrplattor, datahandskar och dator-hjärna gränssnitt


Förskrivare:

Arbetsterapeut i samråd med arbetsterapeut Got-IT Resurscenter.
Logoped Got-IT Resurscenter.

Kriterier:

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att styra datorn.

Egenavgift:

Ingen.

Användarens ansvar:

Ombesörja och bekosta byte av batterier.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803