Stäng meny

Rullstolar, manuella vårdarmanövrerade (komfortrullstol)

ISO-Kod: 122218 Rullstolar, manuella vårdarmanövrerade (komfortrullstol)


Förskrivare:

Arbetsterapeut, sjukgymnast.

Kriterier:

Person med nedsatt gångförmåga och/eller medicinska problem som medför att behovet av regelbunden förflyttning utomhus måste kompenseras med rullstol samt behov av möjlighet till lägesförändring samt anpassningsmöjligheter med avseende på sittegenskaper.

Egenavgift:

Ingen.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803