Stäng meny

Gåbord (RA-rollator)

ISO-Kod: 120612 Gåbord (RA-rollator)


Förskrivare:

Arbetsterapeut, sjukgymnast.

Kriterier:

Person med funktionsnedsättning som medför nedsatt gångförmåga och som ej kan använda annat gånghjälpmedel.

Egenavgift:

Ingen.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803