Stäng meny

Eldrivna rullstolar med motoriserad styrning

ISO-Kod: 122306 Eldrivna rullstolar med motoriserad styrning

 

Rullstolar som drivs av en elektrisk motor och som styrs med hjälp av en eller flera styrmotorer


Förskrivare:

Arbetsterapeut

Kriterier:

Person med funktionsnedsättning som medför betydande och bestående förflyttningssvårigheter orsakat av skada eller sjukdom.

Personens möjlighet till självständighet i det dagliga livets aktiviteter i närmiljön ska på ett påtagligt sätt vara begränsat. Gångförmåga kan förekomma men vara starkt reducerad. Den eldrivna rullstolen ska ersätta gångförmågan, inte cykel, moped, bil eller lokaltrafik. Behovet för att självständigt klara sina förflyttningar ska ej kunna tillgodoses på annat sätt.

Den eldrivna rullstolen ska nyttjas minst 1-2 gånger /vecka året om. Om den eldrivna rullstolen inte nyttjas 1-2 gånger /vecka året om och inga rimliga skäl finns, kan den återkallas.

Den eldrivna rullstolen ska framföras på ett säkert sätt utan fara för användaren eller annan person.

Elrullstolsanvändare alternativt vårdnadshavare eller annan företrädare ansvarar för att känna till gällande trafikregler samt att den eldrivna rullstolen framförs utifrån dessa.

Eldriven rulstol kan i vissa fall förskrivas till person som förutom ovanstående kriterier har förvärvad eller medfödd kognitiv nedsättning. Förutsättningen är då att träningen och användningsområdet anpassas till personens kognitiva förutsättningar och att självständighet uppnås inom det avsedda/begränsade användningsområdet.

Egenavgift:

Ingen.

Användarens ansvar:

Elrullstolen ska skötas och förvaras enligt Region Gotlands anvisning.

Användaren rekomenderas att se över sitt försäkringsskydd.

Kommentar:

Bedömning och utprovning ska ske tillsammans med representant från elrullstolsgrupp.

Sjukgymnastbedömning ska inhämtas innan utprovningen påbörjas.

Uppföljning sker efter en månad, efter tre månader och sedan kontinuerligt en gång per år.

Vid behov av eldriven rullstol inom- och utomhus ska en kombinerad eldriven rullstol prövas i första hand. Två eldrivna rullstolar kan bli aktuellt då framkomligheten inomhus är så begränsad eller då utomhusmiljön är för krävande så en kombinerad eldriven rullstol inte fungerar.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803